ALİ RIZA ÖZDERİCİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

BİYOLOJİ DERSİ 10.SINIFLAR ÇALIŞMA SORULARI

ANA SAYFA         TEST SORULARI

 

1- Bitkilerde bölünür doku hücrelerinin özelliklerini yazınız.

2-Birincil doku bitkinin nerelerinde bulunur?

3-İkincil bölünür doku hakkında bilgi veriniz.

4-Bölünmez dokuları görevlerine göre sınıflandırınız.

5-Hayvansal dokularda Epitel dokunun özelliklerini yazınız.

6-Kan dokusunu oluşturan yapı ve hücreleri yazınız.

7-Eritrositler ( Alyuvarlar) hakkında bilgi veriniz.

8-Lökositler (Akyuvarlar) hakkında bilgi veriniz.

9- Kan (Trombositler) pulcukları hakkında bilgi veriniz.

10-Kan gruplarını belirleyen Antijen-Antikor ilişkisini gösteren tabloyu çiziniz.

11-Kan nakillerini gösteren şemayı çiziniz.

12-Hangi durumlarda kan uyuşmazlığı olur?

13-Düz kas ve Çizgili kas dokusunu karşılaştırınız.

14-Bir sinir hücresi (Nöron) çizerek üzerinde kısımlarını gösteriniz.

15-Eşik şiddeti nedir?

16-Sinir hücrelerini görev ve işleyişlerine göre sınıflandırarak görevlerini yazınız.

17-İnsanda sinir sistemini yapı ve işlevlerine göre şema halinde sınıflandırarak gösteriniz.

18-İnsan beyni kaç kısımda incelenir?

19-Ara beyinde hangi kısımlar bulunur?

20-Hipotalamusun görevleri nelerdir?

21-Talamusun görevleri nelerdir?

22-Arka beyin hangi kısımlardan oluşur?

23-Omurilik Soğanının görevleri nedir?

24-Bitkisel hormonları görevleriyle birlikte yazınız.

25-Vücudumuzdaki Endokrin Bezleri yazınız.

26-Hipofizin ön bölmesinden (lobundan) salgılanan hormonları yazınız.

27-Hipofizin  arka bölmesinden (lobundan) salgılanan hormonları yazınız.

28-Tiroit bezinin hormonları nelerdir?

29-Guatr nedir?

30-Parathormon nedir, nereden  salgılanır görevi nedir?

31-Pankreasın hormonları nelerdir ve görevleriyle yazınız.

32-Vücudumuzdaki kemik çeşitlerini yazınız.

33-İnsan iskeleti kaç bölümde incelenir?

34-Eklem çeşitleri nelerdir?

35-Hücre içi ve Hücre dışı sindirim nedir?

36-Otçul geviş getirenlerin mide bölümlerini yazınız.

37-İnsanda sindirim sistemi organlarını yazınız?

38-Bir dişin yapısını çizerek üzerinde kısımlarını gösteriniz.

39-Karaciğerin görevlerini yazınız.

40-Karbonhidratların sindirimini açıklayınız?

41-Proteinlerin sindirimini açıklayınız?

42-Yağların sindirimini açıklayınız?

43-Yağların kan dolaşımına emilim yolunu sırayla yazınız.

44-Hangi besinler  ince bağırsaktan doğrudan kana emilir?

45-İnce bağırsaktan kana emilen besinlerin kalbe gelinceye kadar izlediği yolu yazınız.

46-Sindirim sisteminin hormonal kontrolünü tablo çizerek gösteriniz.

47-Hayvanlarda kaç çeşit dolaşım vardır?

48-İlk kapalı dolaşım hangi hayvanda görülür?

49-Omurgalı sınıflarında kalp kaç odacıklıdır ayrı ayrı yazınız?

50-İnsan kalbinin yapısı hakkında bilgi veriniz.

51-Kalbimiz nasıl çalışır? (Kalbin çalışma mekanizması)

52-Kan damar çeşitlerini yazınız?

53-Atar damarın yapısı hakkında bilgi veriniz.

54-Toplar damar hakkında bilgi veriniz.

55-Kılcal damar hakkında bilgi veriniz.

56-Küçük Dolaşım ve Büyük Dolaşım nedir?

57-Lenf Dolaşımının görevlerini yazınız.

58-Nabız nedir?

59-Tansiyon nedir? ve Kaç çeşittir?

60-Kanın görevlerini yazınız.

61-Homeostasi nedir?

62-Kanın pıhtılaşma mekanizmasını şema halinde gösteriniz.

63-Mikroorganizmalar vücudumuza hangi yollarla girer?

64-Bağışıklık nedir?

65-Bağışıklık kazanma şekilleri nedir?

66-Aşı ve Serumla kazanılan bağışıklığı karşılaştırınız.

 

 

 

ANA SAYFA

Prepared by Bünyamin Cankat